ALGEMENE VOORWAARDEN webshop

Deze algemene voorwaarden en condities (de ‘Voorwaarden’) reguleren voor de gebruikers (‘u’ of ‘uw’) het gebruik van de website www.makingtomorrow.nl (de ‘Website’) en de relatie met MakingTomorrow (‘wij’ of ‘ons’) (afhankelijk van welke entiteit een bepaalde order uitvoert) geregistreerd in respectievelijk Sint Jansstraat 17 5051 RG Goirle Nederland. U wordt uitdrukkelijk verzocht de Voorwaarden zorgvuldig door te lezen omdat deze uw wettelijke rechten en verplichtingen betreffen. Indien u niet met de Voorwaarden instemt, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Website. Als u vragen mocht hebben over de Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.

1. Akkoord

Middels het gebruik van de Website geeft u aan akkoord te gaan met de Voorwaarden.

2. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om:

 • deze Voorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren en zullen u daarvan op de hoogte stellen middels een passende aankondiging op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid het bestaan van deze wijzigingen te controleren. De wijzigingen zijn van toepassing op het moment dat deze op de Website worden aangekondigd. Indien u niet met de gewijzigde Voorwaarden instemt, wordt u verzocht verder geen gebruik meer te maken van de Website. Indien u wel doorgaat met het gebruik van de Website na de datum waarop de wijzigingen van toepassing zijn, geeft u aan akkoord te gaan met de nieuwe Voorwaarden.
 • de Website en de inhoud daarvan geheel of gedeeltelijk te wijzigen of in te trekken (tijdelijk of permanent) zonder u daarvan van te voren op de hoogte te stellen. U bevestigt dat wij niet door u aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wijzigingen of intrekking van de Website en inhoud.

3. Registratie

U garandeert dat:

 • de persoonlijke informatie die u moet verstrekken voor registratie in alle opzichten correct, exact, actueel en compleet is.
 • u zich niet uitgeeft voor een andere persoon of andere entiteit.
 • de gekochte producten via de Website alleen voor eigen en huishoudelijk gebruik zijn en niet herverkocht worden.
 • u ons onmiddellijk op de hoogte stelt van veranderingen in uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met vertegenwoordigers van onze afdeling klantenservice via mail admin@makingtomorrow.nl

4. Privacybeleid

Wij zullen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken overeenkomstig ons Privacybeleid.

Als u winkelt op de Website, zullen wij u vragen om persoonlijke gegevens in te voeren die nodig zijn om u te kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mail adres, factuuradres, afleveradres, creditcardnummer en andere betalingsinformatie. Wij bevestigen dat deze informatie door ons wordt bewaard overeenkomstig onze registratie bij de Information Commissioner’s Office.

5. Bescherming van uw veiligheid

Om te verzekeren dat uw betaalkaartgegevens niet zonder uw medeweten worden gebruikt, vergelijken wij naam, adres en andere persoonlijke informatie die u tijdens het bestelproces aan ons kenbaar hebt gemaakt met de bevoegde databases van derde partijen.

Wij nemen het risico op internetfraude erg serieus. Met het oog op het toenemend aantal frauduleuze creditcardtransacties, worden al onze bestellingen grondig gecontroleerd met behulp van de reeds verstrekte informatie. De mogelijkheid bestaat dat we contact met u opnemen voor aanvullende veiligheidscontroles waarvoor we graag uw medewerking vragen. Frauduleuze transacties worden niet door ons getolereerd en zullen worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.

Door het accepteren van deze Voorwaarden staat u toe dat deze controles uitgevoerd worden. Tijdens deze controles kan persoonlijke informatie worden getoond aan agentschappen voor kredietregistratie die deze informatie kunnen aantekenen. U kunt er zeker van zijn dat dit alleen gebeurt om uw identiteit te bevestigen, er wordt geen kredietwaardigheid getoetst en uw kredietpositie zal hierdoor niet aangetast worden.

6. Naleving

De Website mag alleen voor legale toepassingen op een legale manier worden gebruikt. U gaat akkoord met naleving van alle wetten, statuten en regelgeving die van toepassing is op de Website en het gebruik daarvan. U gaat ermee akkoord via de Website:

 • geen computervirussen of andere elementen te introduceren of te verspreiden, die de normale computerprocessen kunnen verstoren, onderbreken of belemmeren;
 • geen enkel materiaal te introduceren of te verspreiden dat lasterlijk, beledigend of obsceen van aard is.

7. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u ons en onze medewerkers, directeuren, werknemers en leveranciers, volledig schadeloos stelt en ons op verzoek verdedigt en onmiddellijk vrijwaart van en tegen alle claims, verlies, kosten en uitgaven, inclusief legale kosten voortkomend uit het niet naleven van de Voorwaarden door uzelf of anderen voortkomend uit uw gebruik van de Website of gebruik door een andere personen die toegang hebben tot de Website met gebruik van uw persoonlijke informatie.

8. Links met derden

Voor het gemak van onze klanten, kan de Website links bevatten naar andere websites of materialen die buiten ons bereik vallen. Ter informatie vermelden wij niet verantwoordelijk te zijn voor deze websites of materialen , noch deze te herzien of te onderschrijven. Wij zijn niet aansprakelijk, direct of indirect, voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor veroorzaakte of vermeend veroorzaakte beschadiging, verlies of overtreding gerelateerd aan het gebruik van of het vertrouwen op reclame, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites of bronnen.

9. Bestellingen

Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld via e-mail (of via andere weg als geen e-mail adres is opgegeven) en heeft u de mogelijkheid te wachten tot het item weer in voorraad beschikbaar is, dan wel uw bestelling te annuleren.

Alle geplaatste bestellingen zullen worden behandeld als een aanbod de goederen of diensten van ons te kopen en wij behouden het recht voor om dit aanbod op elk moment af te slaan. U erkent dat elke automatische ontvangstbevestiging van uw bestelling die u van ons zou kunnen ontvangen, niet daadwerkelijk hoeft te leiden tot aanvaarding van uw aanbod om de aangeboden goederen en diensten op de Website te kopen. Het koopcontract tussen u en ons wordt afgesloten op het moment dat wij (I) het bedrag van uw betaalkaart of creditkaart afschrijven en (II) de artikelen naar u verzenden of de diensten beginnen, afhankelijk van wat later plaatsvindt.

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen, voor zover dit in onze macht ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar in geval van het ontbreken van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies, dat u zou kunnen leiden indien een derde partij ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot de gegevens die u verstrekt hebt bij het betreden of bestellen via de Website.

De producten die op de Website worden aangeboden mogen niet gebruikt worden voor wederverkoop of distributie. Wij behouden ons het recht voor om orders te annuleren en/of accounts af te sluiten als wij geloven dat er producten besteld worden in strijd met deze voorwaarde.

U draagt het risico voor de producten zodra ze zijn geleverd aan het afleveradres(mailadres) dat u hebt opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer u ons voorziet van een onjuist afleveradres(mailadres) of wanneer u de producten niet ophaalt van het afleveradres(mailadres) dat u hebt opgegeven.

10. Recht tot annulering

Wanneer u goederen of diensten hebt gekocht als consument (dat wil zeggen voor privégebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), heeft u het recht om elk met ons afgesloten contract binnen 14 dagen vanaf verzending van de goederen of diensten te annuleren.

Als u een contract wilt annuleren op grond van deze clausule, dan dient u contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te stellen van uw beslissing in een schriftelijk bericht (bijv. Door een brief te sturen per post). Als alternatief, neem alstublieft contact met ons op als u ons annuleringsformulier wilt gebruiken.

11. Prijs en betaling

Alle getoonde prijzen zijn inclusief Nederlands BTW (alleen indien van toepassing) tegen het geldende tarief en zijn correct op het moment van invoer van de gegevens in het systeem. Wij behouden ons echter het recht voor om prijzen zonder kennisgeving te wijzigen.

Als uw afleveradres zich binnen Nederland bevindt, worden geen extra belastingen aan u doorberekend. Als uw afleveradres zich buiten Nederland bevindt, kan het zijn dat u onderworpen wordt aan invoerrechten en heffingen (inclusief BTW), die worden geheven nadat een levering het land van bestemming bereikt. Dergelijke extra kosten dienen door u gedragen te worden. U dient er rekening mee te houden dat het douanebeleid sterk per land kan verschillen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor verdere informatie.

Betaling kan worden gedaan middels alle belangrijke betaalkaarten, via Giropay of via iDeal. De betaling zal worden afgeschreven van uw account om het moment van verzending van de goederen of het verlenen van de dienst. Indien betaling geschiedt met een creditcard zal een preautorisatie ter waarde van € 0,01 worden ingehouden tot de kaartuitgever de betaling valideert.

In het onwaarschijnlijke geval, dat de prijs op de check-out pagina foutief wordt weergegeven en we dit ontdekken voordat uw bestelling geaccepteerd wordt overeenkomstig artikel 9, zijn we niet verplicht u de artikelen tegen die prijs te verkopen. We proberen ons er altijd van te verzekeren dat de prijzen op onze Website correct worden weergegeven, maar ongewilde fouten kunnen voorkomen. Als we een fout ontdekken in de prijs van de artikelen die u besteld hebt, laten we u dat zo snel mogelijk weten en geven u de keuze uw bestelling te herbevestigen tegen de gecorrigeerde prijs of uw bestelling te annuleren. Als u de bestelling annuleert en de artikelen al betaald mocht hebben, wordt overgegaan tot volledige restitutie.

U bevestigt dat de gebruikte betaalkaart, Giropay of bank rekening (als je iDeal gebruikt) uw eigendom is. Alle kaarthouders zijn onderworpen aan verificatiecontroles en autorisaties van de kaartuitgever. Indien de uitgevende instantie van uw betaalkaart weigert of, om welke reden dan ook, geen toestemming geeft voor de betaling, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vertraging in of het uitblijven van levering.

Als uw creditcard- of betaalpas om welke reden dan ook niet succesvol wordt verwerkt, behouden wij ons het recht voor om de betaling binnen 48 uur opnieuw te proberen. In het geval dat de betaling nog steeds niet succesvol is, zullen wij u ten minste 48 uur van tevoren op de hoogte brengen van elke nieuwe poging om de betaling te verwerken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven. Als u niet wilt dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken, moet u uw bestelling van tevoren annuleren.

12. Gerechtigd tot aankoop

Om in aanmerking te komen om via de Website goederen te kunnen aankopen en wettelijk een contract te kunnen afsluiten via de Website onder Nederlands recht moet u:

 • Een individu zijn van 18 jaar of ouder; en
 • Uw echte naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en andere gegevens registreren.

Door aan te geven goederen of diensten te willen kopen, houdt u ons voor 18 jaar of ouder te zijn en autoriseert u ons uw informatie (inclusief updates) door te geven om informatie van derden te verkrijgen, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, uw betaalkaartnummer of kredietregistratie om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard te valideren, een initiële creditcard autorisatie te verkrijgen of een individuele aankooptransactie te autoriseren.

13. Intellectueel Eigendom

De inhoud van de Website is beschermd door auteursrecht, merkenrecht, database en andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de inhoud die als onderdeel van de Website geleverd wordt, in ons eigendom of dat van onze licentiegevers blijft.

U kunt de inhoud van de Website op een computerscherm ophalen en weergeven, deze inhoud opslaan in elektronische vorm op de harde schijf (maar niet op een server of ander opslagmedium dat is aangesloten op een netwerk) of een kopie printen van deze inhoud voor uw eigen persoonlijk, niet -commercieel gebruik, mits u zich houdt aan alle auteurs- en eigendomsrechten. U mag onder geen beding de materialen of inhoud van de Website anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

14. Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige andere bepaling in de Voorwaarden, zal niets in deze Voorwaarden:

 • uw rechten als consument naar Nederlands recht beïnvloeden of beperken; of
 • onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid uitsluiten of beperken.

De Website wordt aangeboden op een ‘zoals verschijnend’ en ‘zoals beschikbaar’ basis zonder verdere verklaring of bevestiging. Wij geven geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de Website en het gebruik ervan. U erkent dat wij de veiligheid of privacy van de Website en door u verstrekte informatie niet kunnen garanderen en daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Risico’s geassocieerd aan het gebruik van het internet komen voor uw rekening.

Hoewel we zullen proberen dat het beschikbare materiaal op de Website correct, gerenommeerd en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien dit niet het geval is. Wij zullen niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of resultaten verkregen uit het gebruik van dergelijke informatie of voor eventuele technische problemen die u zou kunnen ervaren via de Website. Als we de hoogte worden gebracht van onjuistheden in het materiaal op de Website zullen we proberen om deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk te corrigeren.

In het bijzonder wijzen wij alle verplichtingen af in verband met het volgende:

 • onverenigbaarheid van de Website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen;
 • technische problemen met inbegrip van fouten of onderbrekingen van de Website;
 • ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de Website; en
 • ontoereikendheid van de Website om aan uw eisen te voldoen.

In zover als mogelijk toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor gevolgschade of incidentele schade (beide termen omvatten, zonder beperking, zuiver economische schade, winstderving, verlies van bedrijfsinformatie , verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of straffende schade die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de Website.

15. Verbreking

Als een onderdeel van de Voorwaarden wordt geacht onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar te zijn, dan wordt die bepaling verbroken van de Voorwaarden, maar doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

16. Verklaring van afstand

Geen enkele verklaring van afstand door ons kan worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voortkomend of volgend op bepalingen in de Voorwaarden.

17. Volledige overeenstemming

Deze Voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons bereikt wordt.

18. Recht en Bevoegdheid

Deze voorwaarden worden gereguleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door Nederlandse rechtbanken.

19. Recensies

Als u een recensie verstuurt, verleent u ons en alle onderdelen van MakingTomorrow een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig te licenseren recht op het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide creaties, distribueren en vertonen van dergelijke inhoud in alle media.

U verleent ons en alle onderdelen van MakingTomorrow het recht om daarbij de naam te gebruiken die u zelf hebt aangegeven, als daarvoor gekozen wordt.

U verklaart afstand te doen van uw recht als auteur erkent te worden van dergelijke inhoud en uw recht om bezwaar te maken indien afbreuk gedaan wordt aan dergelijke inhoud.

U stemt ermee in alle verdere handelingen uit te voeren die nodig zijn voor het perfectioneren van één van de bovengenoemde door u aan ons verleende rechten, met inbegrip van de uitvoering op ons verzoek van aktes en documenten.

U verklaart en garandeert dat u zelf alle rechten bezit of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u post. En u verklaart dat op de datum dat de inhoud of het materiaal aan ons en alle onderdelen MakingTomorrow wordt voorgelegd:

 1. de inhoud en het materiaal juist is;
 2. het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u aanlevert, niet in strijd is met de van toepassing zijnde richtlijnen en dat geen letsel aan een persoon of entiteit veroorzaakt wordt (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen alle vorderingen door derde partijen die voortkomen uit of in verband met een overtreding van één van deze garanties.

Contact

Mocht u naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via: 

E-mail: admin@makingtomorrow.nl
Adres: MakingTomorrow, Sint Jansstraat 17, 5051 RG

Voor het laatst bijgewerkt: 20/04/2020